Tjänster


Förfrågningsunderlag

Handlingar för anbudsinfodran, såsom ritningar, byggbeskrivning, rumsbeskrivning och Administrativa föreskrifter.

Bygglovshandlingar

Vi tillhandahåller bygglovsritningar och hjälper er med bygglovsansökan och bygganmälan. Vi kan även hjälpa er med arbetsritningar och tekniska lösningar.

Energiberäkningar

Vid projektering av byggnader ska man med hjälp av beräkningar visa att samhällets krav på energihushållning och värmeisolering uppfylls. Vi har certifierade samarbetspartners, som tar över våra ritningar och utför beräkningar enligt BBR:s (Boverkets byggregler) direktiv.

Förslagsritningar

Idéskisser och förslagsritningar är ofta första steget mot det färdiga byggprojektet. Vid behov besöker vi er, för att få en uppfattning om förutsättningarna för ert byggprojekt.

Uppmätningar och relationshandlingar

Vi mäter upp byggnaden och upprättar relationshandlingar, för er som kanske saknar ritningar, eller har gamla ritningar som ska digitaliseras.

Kontrollansvar

Vi kan vara kontrollansvarig på ert projekt enligt nya PBL (Plan- och bygglagen), och tillhandahålla kontrollplaner.

« Tillbaka

    © 2009-2018 Frick Byggprojektering  |  Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign